OBLASTI INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

 1. Zřízení geodetického bodu PBPP, výškového bodu a bodu vytyčovací sítě

- stabilizace bodu polohového bodového pole (PBPP), výškového pole: technická zpráva, značka v terénu nebo na objektu, místopis

- určení bodu: technická zpráva, geodetické údaje bodu, seznam souřadnic nebo výšek bodů

                                                                                   

Položka

Výkon

Cena Kč/bod

01

Stabilizace polohového bodu

300

02

Stabilizace výškového bodu

300

03

Polohové určení bodu vytyčovací sítě

3000

04

Výškové určení bodu vytyčovací sítě

1000

 

2. Podklad pro projekt - účelové mapování

- polohopisné a výškopisné zaměření terénu

- předávané dokumenty: technická zpráva, kresba polohopisu a výškopisu v M 1:500

 

Položka

Výkon

Cena Kč

01

Zaměření – intravilán M 1:500

7000-15000 Kč/1ha

02

Zaměření – extravilán M 1:500

4500-8000 Kč/ 1ha

03

Zakreslení inženýrských sítí od správců s vyjádřením

5,- Kč/m


3.  Vytyčení stavebních objektů

- závazné podklady: geodetická část platné projektové dokumentace ( vytyčovací výkres, seznam souřadnic a výšek,…)

- předávané výsledky: protokol o vytyčení, tabulka se zajištěním, vytyčený bod v terénu ( kolík,roxor,…)

MJ : bod

 

Položka

Výkon

Cena Kč

 

Vytyčení podrobné

 

01

Stavby – železobeton, ocelové konstrukce, zdivo

 

 

5-10 bodů

300 Kč

 

11-20 bodů

180 Kč

 

21-35 bodů

150 Kč

 

36 – 50 bodů

120 Kč

 

51 -

100 Kč

02

Minimální cena za výjezd 1 skupiny

4000 Kč


4. Zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

- závazné podklady: geodetická dokumentace vytyčovací sítě, dříve vyhotovená geodetická část dokumentace skutečného provedení objektů a platná projektová dokumentace stavby

- předávané výsledky: předávací protokol, technická zpráva, situace stavebního objektu, seznam souřadnic a výšek, data v digitální formě

Položka

Výkon

CenaKč/bod

 

Zaměření podrobné

 

01

Stavby – železobeton, ocelové konstrukce, zdivo

 

 

5-10 bodů

300 Kč

 

11-20 bodů

180 Kč

 

21-35 bodů

150 Kč

 

36 – 50 bodů

120 Kč

 

51 -

100 Kč

02

Minimální cena za výjezd 1 skupiny

4000 Kč

03

Vyhodnocení, schéma a tabulka odchylek

5000 Kč

 

5. Zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí

- závazné podklady: geodetická dokumentace vytyčovací sítě, dříve vyhotovená geodetická část dokumentace skutečného provedení objektů a platná projektová dokumentace stavby

- předávané výsledky: předávací protokol, technická zpráva, situace stavebního objektu, seznam souřadnic a výšek, data v digitální formě

 

Položka

Výkon

Cena Kč/100m

01

Zaměření a vyhotovení dokumentace hlavního řadu

2500 Kč/100m

02

Podélný profil (1ks)

2000/100 m

03

Zpracování dle směrnice správce

2500/1 dokumentace

04

Přípojky na hlavní řad

800/1ks

 

pokračování ceníku