pokračování ceníku OBLASTI INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

6.  Zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábové dráhy

- závazné podklady: projektová dokumentace, dokumentace skutečného provedení dráhy a dokumentace předchozích geodetických měření

- předávané výsledky: technická zpráva, číselná a grafická dokumentace směrového a výškového průběhu kolejnic dráhy

 

Položka

Výkon

Cena Kč/10m

01

Dráha v úrovni terénu

2000

02

Dráha ve zvýšené úrovni s lávkami

2000-3500

03

Dráha ve zvýšené úrovni bez lávek

3500-5000

 

7. Zaměření a zhotovení podélného nebo příčného profilu

- závazné podklady: grafické a číselné podklady objednavatele o poloze lomových bodů profilu a o druhu projektované liniové stavby

- předávané dokumenty: technická zpráva, kresba podélného nebo příčného profilu s číselnými údaji nebo počítačový soubor grafických případně i textových dat a kontrolní kresba profilu na papíře

- cena výkonu je za 100 m podélného nebo 30 m příčného profilu (řezu)

                                                                                      

Položka

Výkon

Cena Kč/profil

01

Podélný profil terénu

400

02

Podélný profil komunikací a vodních toků

650

03

Podélný profil železnice, vlečky

800

04

Příčný profil (řez) terénu

300

05

Příčný profil (řez) komunikací a vodních toků

450

06

Příčný profil (řez) železnice, vlečky

550

 

8. Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmoty

- závazné podklady: grafické a číselné podklady objednavatele o poloze, rozměru, tvaru a výškových parametrech lokality k niž se kubatura vztahuje

- předávané dokumenty: technická zpráva, doklad o výpočtu objemu hmoty, kontrolní kresba polohopisu a výškopisu

- podrobné měření lze provádět i v místních souřadnicích, při rozsahu výkonu menším než 500m3 se oceňuje výkon jako 500 m3

 

Položka

Výkon

Cena Kč/100m3

01

Zaměření,výpočet a zpracování

350

 

 9. Výkon oceněný hodinovou sazbou

 

Položka

Výkon

Cena Kč/hod

01

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

500

02

Zeměměřický inženýr

400

03

Zeměměřický technik

350

 

Ceny jsou uvedeny bez 20% DPH.

Tento ceník má informativní charakter. Na veškeré práce lze stanovit cenu dohodou.

 

zpět na předchozí část ceníku